Loading...

ALAS SLOVAKIA

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. je približne so 70% obchodného objemu najvýznamnejším regiónom ALAS Baustoff-Holding. V roku 2023 sme predali celkom 2,7 milióna ton kameniva a štrkopiesku a 125 000 m³ betónu.  Spoločnosť už dlhodobo patrí medzi najväčších výrobcov kameniva v Slovenskej republike  a  najvýznamnejších dodávateľov betónu na západnom Slovensku.  ALAS zásobuje obrovské infraštruktúrne staveniská najmä na západnom Slovensku, okrem toho dodáva materiál aj na  komerčné a  priemyselné stavby, na projekty výstavby bytových domov.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2023

V roku 2023 dosiahla firma ALAS v oblasti predaja mesačné objemy 225.000 ton kameniva a 10.300 m³ betónu. Denné výstupy dosiahli viac ako 11.250 ton denne (približne 500 nákladných vozidiel).

NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH ČÍSEL NA ÚVOD

ALAS SLOVAKIA v číslach (2023)

0
m3 predaného betónu
0
ton vyťaženého kameniva
0
betonárni
0
štrkopieskovní a kameňolomov