Dodávky betónu a kameniva na modernizáciu trate – Dúbravsko-karloveská električková radiála.[7/2019]