Hontianske Trsťany – Hrondín

Kameňolom sa nachádza v katastrálnom území obce Hontianske Trsťany, okres Levice.

Druh kameniva:

prírodné drvené kamenivo, vyvretá hornina – andezit

Vyrábané frakcie:

0/4; 4/8; 8/11; 16/32; 0/32; 0/63; 31,5/63; 32/63; 0/125; neupravená surovina 0/32, 0/63; netriedený kameň 0/1000; 63/125; kameň 200/500

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Kameňolom Hrondín
935 86 Hontianske Trsťany

produkt

  • kamenivo do asfaltových zmesí pre obrusnú vrstvu (LA < 20, PSV > 52)
  • kamenivo do asfaltových zmesí pre podkladové vrstvy
  • kamenivo pre podkladové vrstvy ciest
  • zásypový materiál
LOADING MAP ...