Staviate – búrate?

Pomôžeme vám s odvozom a likvidáciou stavebných odpadov,
alebo naopak – ponúkame vám betónový recyklát a triedenú zeminu pre vašu stavbu.

Ukladanie odpadov

Uložíme a ekologicky spracujeme odpady:

  • zmesi betónu a tehál, obkladačky,dlaždice
  • zeminu a kamenivo
  • prachový odpad
  • materiály na báze sadry

Odvoz odpadu

Ponúkame vám kontajnery pre odvoz:  2,6 m3 /  3,5 m3 /  5 m3

Predaj recyklátov

Triedené recyklované suroviny:

  • betónový recyklát 0/125 mm
  • betónový recyklát0/45 mm
  • betónový recyklát 0/63 mm
  • tehlo-betónová drva 0/32 mm a 0/63 mm
  • triedená zemina

Kontakt

Vysoká pri Morave: 02/6596 7228
Bratislava – Petržalka, Dolnozemská cesta 11: 02/6382 1450
Trstín: 033/5589 132

Ďalšie informácie získate na obchodnom oddelení: 0905 239 036