Míľniky ALAS Slovakia

Pohľad na históriu spoločnosti.

1992

založenie spoločnosti ALAS-štrkové a betónové závody, spol. s r.o.; kameňolom Devín

1995

vznik spoločnosti Malokarpatské kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.;  kameňolomy Trstín, Sološnica, Lošonec a štrkopieskovňa Pusté Úľany

1997

štrkopieskovne Vysoká pri Morave a Nové Košariská

1998

vznik spoločnosti ALAS BETÓN, s.r.o. s betonárňami Zlaté piesky a Mlynské Nivy v Bratislave

2002

založenie spoločnosti ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

2004

betonáreň v Trnave na Chovateľskej ulici;  kameňolomy Kamenec pod Vtáčnikom a Hontianske Trsťany-Hrondín

2006

zlúčenie spoločností Malokarpatské  štrkopieskovne, s.r.o. a ALAS BETÓN, s.r.o. so spoločnosťou Alas-štrkové a betónové závody, spol. s r.o.; betonáreň Nitra a štrkopieskovňa Komjatice

2007

štrkopieskovňa Okoč a betonáreň Senec

2009

štrkopieskovňa Petržalka – Bratislava

2010

vznik zberných dvorov na stavebný odpad v Petržalke a Vysokej pri Morave a rozšírenie portfólia produktov

2012

notvorenie novej betonárne v Bratislave-Petržalke; štrkopieskovňa Kechnec (Košice); rozšírenie výrobnej linky o zariadenie  na výrobu mechanicky spevneného kameniva (MSK) v Sološnici

2013

otvorenie novej betonárne v Trnave, časť Prielohy (Zavar)

2015

zmena v štruktúre spoločníkov;  betonárne Most pri Bratislave-Studené a  Vysoká pri Morave;  znovuotvorenie betonárne Nitra;  štrkopieskovňa Štrkovec

2017

získanie certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

2019

otvorenie novej prevádzky – štrkopieskovňa Červeník

kúpa štrkopieskovne Kechnec

2020

Kúpa novej betonárne v Dunajskej Strede

2021

rozšírenie portfólia výrobkov o recykláty

2022

predaj štrkopieskovne Kechnec