Kamenec pod Vtáčnikom

Kameňolom Kamenec pod Vtáčnikom sa nachádza v katastrálnom území obce Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza. V posledných rokoch boli v kameňolome vynaložené investície do modernizácie technologických zariadení, čím sa vytvorili optimálne predpoklady na získanie maxima užitočných vlastností zo suroviny. Na železničnej nakládke v obci Bystričany, vzdialenej od kameňolomu 5 km, je vybudovaná technológia na nakladanie hotových produktov do vagónov. Rekonštrukcia nakládky prebehla v roku 2008, súčasný hodinový výkon je až 250 t/h, v závislosti od druhu nakladanej frakcie.

Druh kameniva:

prírodné drvené kamenivo, vyvretá hornina - andezit

Vyrábané frakcie:

0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/11; 11/22; 31,5/63; 32/63; 0/32; 0/63; netriedená surovina; netriedený kameň 0/1000, kameň 200 kg

Špeciálne zmesné frakcie miešané v automatickom režime z jednotlivých vyrábaných frakcií podľa požiadaviek zákazníka.

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Kameňolom Kamenec pod Vtáčnikom
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

produkt

  • kamenivo do asfaltových zmesí pre obrusnú vrstvu (LA < 20, PSV > 52)
  • kamenivo do asfaltových zmesí pre podkladové vrstvy
  • kamenivo do koľajového lôžka – schválené výrobky pre použitie na železniciach na Slovensku
  • kamenivo pre hydraulicky nestmelené zmesi
  • kamenivo pre podkladové vrstvy ciest
  • zásypový materiál
LOADING MAP ...