Lošonec

Kameňolom Lošonec sa nachádza v katastrálnom území obce Lošonec, okres Trnava.

Druh kameniva:

prírodné drvené kamenivo, vyvretá hornina - melafýr (paleobazalt)

Vyrábané frakcie:

0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/11; 11/22; 31,5/63; 32/63; 0/32; 0/63;

kamenná múčka; netriedený kameň 0/1000; kameň 200 kg

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Kameňolom Lošonec
919 04 Lošonec

produkt

  • kamenivo do asfaltových zmesí pre obrusnú vrstvu (LA < 20, PSV > 52)
  • kamenivo do asfaltových zmesí pre podkladové vrstvy
  • kamenivo do koľajového lôžka – schválené výrobky pre použitie na železniciach na Slovensku
  • zásypový materiál
LOADING MAP ...