Okoč

Štrkopieskovňa sa nachádza v katastrálnom území obce Okoč, okres Dunajská Streda.

Druh kameniva:

prírodné ťažené kamenivo prané

Vyrábané frakcie:

0/1; 0/4; 0/4 predrvená; 0/4I; (0/3); 4/8; 4/ predrvená; 8/16; 16/32; 0/22; jemný zásypový materiál

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Štrkopieskovňa Okoč
930 28 Okoč

produkt

  • kamenivo do betónu EN-12620
  • predrvené kamenivo zo štrkopiesku
  • prírodné ťažené kamenivo
LOADING MAP ...