Petržalka

Štrkovňa sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Petržalka, na Dolnozemskej ulici č. 11.

Druh kameniva:

  • prírodné ťažené kamenivo prané

Vyrábané frakcie:

  • 0/2 predrvná, 0/4, 2/4 predrvená, 4/8, 4/8 predrvená, 8/16, 16/22, 0/32
  • netriedená surovina
  • piesok kopaný viaty 0/1
  • jemný zásypový materiál
  • pohľadový kameň 22/90

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Štrkopieskovňa Petržalka
Dolnozemská 11
851 04 Bratislava 5

produkt

  • kamenivo do betónu EN-12620
  • prírodné ťažené kamenivo
LOADING MAP ...