Pusté Úľany

Štrkopieskovňa sa nachádza v katastrálnom území obcí Pusté Úľany a Veľký Grob, okres Galanta. Na prevádzke bola v posledných rokoch vykonaná modernizácia linky na úpravu kameniva,

Druh kameniva:

prírodné ťažené kamenivo prané

Vyrábané frakcie:

0/4; 4/8; 8/16; 16/22; 0/22; neupravená surovina 0/32; jemný zásypový materiál; 0/4I(0/3)

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Štrkopieskovňa Pusté Úľany
925 28 Pusté Úľany

produkt

  • kamenivo do betónu EN-12620
  • predrvené kamenivo zo štrkopiesku
  • prírodné ťažené kamenivo
LOADING MAP ...