Sološnica

Kameňolom Sološnica sa nachádza v katastrálnom území obce Sološnica, okres Malacky. Surovinou je vyvretá hornina - melafýr (paleobazalt). Kameňolom patrí k najmodernejším na Slovensku a jeho kapacita je viac ako 1 milión ton ročne. Zo Sološnice sa realizujú dodávky veľkého množstva kameniva do asfaltových zmesí a koľajových lôžok po celom území západného Slovenska. V kameňolome Sološnica je zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva. V železničnej stanici Rohožník, vzdialenej 9 km od kameňolomu, je možnosť nakládky kameniva na vagóny.

Výrobky:

 • kamenivo do asfaltových zmesí pre obrusnú vrstvu (LA < 18, PSV >55)
 • kamenivo do koľajového lôžka – schválené výrobky pre použitie na železniciach na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike
 • kamenivo pre podkladové vrstvy ciest
 • špeciálne zmesné frakcie miešané v automatickom režime z jednotlivých vyrábaných frakcií podľa požiadaviek zákazníka
 • rôzny zásypový materiál

Vyrábané frakcie:

0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/11; 8/16; 11/16; 11/22; 16/22; 16/32; 22/32; 31,5/63; 32/63; 0/32; 0/63, 32/200; kamenná múčka, netriedený kameň 0/1000

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Kameňolom Sološnica
906 37 Sološnica

produkt

 • kamenivo do asfaltových zmesí pre obrusnú vrstvu (LA < 20, PSV > 52)
 • kamenivo do asfaltových zmesí pre podkladové vrstvy
 • kamenivo pre cestný betón (LA < 20, PSV > 52, odolný voči AKR)
 • kamenivo do koľajového lôžka – schválené výrobky pre použitie na železniciach na Slovensku
 • kamenivo do koľajového lôžka – schválené výrobky pre použitie na železniciach na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike
 • kamenivo pre hydraulicky nestmelené zmesi
 • kamenivo pre podkladové vrstvy ciest
 • zásypový materiál
LOADING MAP ...