Trstín

Kameňolom Trstín sa nachádza v katastrálnom území obce Trstín, okres Trnava. V posledných rokoch boli v kameňolome vynaložené investície do modernizácie technologických zariadení na spracovanie kameniva, do inštalácie zariadení na znižovanie prašnosti, čím sa snažíme eliminovať vplyv výrobnej činnosti na životné prostredie.

Druh kameniva:

prírodné drvené kamenivo - dolomit

Vyrábané frakcie:

0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/16; 11/22; 0/63 resp. kamenná múčka; netriedený kameň 22/63; kameň 200/500, 0/90-podľa aktuálneho výrobného programu;

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Kameňolom Trstín
919 05 Trstín

produkt

  • kamenivo do asfaltových zmesí pre podkladové vrstvy
  • vápencové kamenivo pre chemický priemysel
  • kamenivo pre podkladové vrstvy ciest
  • zásypový materiál
LOADING MAP ...