Vysoká pri Morave

Štrkopieskovňa sa nachádza v katastrálnom území obce Vysoká pri Morave, okres Malacky.

Na prevádzke bola v posledných rokoch vykonaná modernizácia linky na úpravu kameniva.

Druh kameniva:

  • prírodné ťažené kamenivo

Vyrábané frakcie:

  • 0/1; 0/4; 4/8; 8/16; 16/22;
  • neupravená surovina 0/32; neupravená surovina 0/63;
  • jemný zásypový materiál

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Štrkopieskovňa Vysoká pri Morave
900 66 Vysoká pri Morave

produkt

  • kamenivo do betónu EN-12620
  • prírodné ťažené kamenivo
LOADING MAP ...