Štrkovec

Štrkopieskovňa sa nachádza v katastrálnom území obce Šoporňa, okres Galanta.  

Druh kameniva:

prírodné ťažené kamenivo  

Vyrábané frakcie:

0/4; 0/16; 0/22; skrývkový materiál   Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Štrkopieskovňa Štrkovec
925 52 Šoporňa

produkt

  • prírodné ťažené kamenivo
LOADING MAP ...