Dodávky CBGM na výstavbu cestnej infraštruktúry
pri priemyselnom parku v Nitre. [7/23]