Project Description

betonáž mostovky a pilotov

  • rok: 2021 – 2022
  • množstvo, materiál: betón, 700m3
  • stavebná spoločnosť: GLS BAU und Montage G