Project Description

  • rok: 2022
  • množstvo, materiál: betón 500 m3
  •  stavebná spoločnosť: Doprastav