Project Description

výstavba novej 34 km dlhej rýchlostnej cesty R7 a 27 km dlhého diaľničného obchvatu D4 v širšom okolí Bratislavy

  • kamenivo 1.200.000 t
  • betón  100.000 m3
  • CBGM 45.000 m3