Project Description

rekonštrukcia železničnej trate

  • 2023
  • kamenivo 118 000 t