Project Description

Rekonštrukcia železničnej trate

  • rok: 2022-2023
  • Kvantita, materiál: agregáty, 49 400 T
  • Stavebná spoločnosť: Skanska a.s; Foresta-Fišer a.s; JZPVK-Company, s.r.o.