Project Description

  • výrobňa tepelných čerpadiel
  • rok 2022-2024
  • Kvantita, materiál: kamenivo 65 500 t
  • Stavebná spoločnosť: D.A.L., spol. s r.o.