Project Description

Betónovanie stien

  • Rok: 2020-2023
  • Kvantita, materiál: betón, 3 000 m3
  • Stavebná spoločnosť: Metrostav