Project Description

  • Rok: 7/2023
  • Množstvo, materiál: betón, 1 500 m3
  • Stavebná spoločnosť: B & V development s. r. o.