Project Description

  • Rok: 2018 – 2024
  • Množstvo, materiál: betón, 35 000 m3
  • stavebná spoločnosť: ise, s.r.o.