Project Description

Betónovanie podlahy

  • Rok: 2021-2023
  • Kvantita, materiál: betón, 15 000 m3
  • Stavebná spoločnosť: Spoločnosť: Proreco