Project Description

Rok: 2022-2023

  • Kvantita, materiál: betón, 22 000 m3
  • Stavebná spoločnosť: Spoločnosť: Chemkostav