Project Description

  • rok: od roku 2022 (zatiaľ nedokončené)
  • množstvo materiál: agregáty: 87.500t
  • materiál G3: 138.500 t
  • betón: 77 000 m3
  • Likvidácia odpadu: 101.500 t
  • Stavebná spoločnosť: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  • ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OZ