Project Description

výstavba polyfunkčného komplexu Living Park na brehu rieky Nitra

  • betón 20 000 t